Hội đồng Nhà nước phê duyệt kế hoạch tổng thể bảo vệ môi trường các hồ có chất lượng nước tốt hơn | Hệ sinh thái | Hội đồng Nhà nước | Bảo vệ Môi trường

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-14 11:50:38
俄中央选举委员会公布宪法修正案第二阶段投票结果 73.24%赞成|||||||

群众网莫斯科7月1日电(李明琪)正在对25%的选票停止统计后,俄罗斯中心推举委员会公布宪法批改案第两阶段投票成果,此中73.24%的选平易近同意经由过程该批改案,25.8%暗示阻挡。

停止莫斯科工夫7月1日早21面,齐俄全数投票面均已完毕事情。据俄罗斯中心推举委员会疑息中间公布的数据,宪法批改案齐俄均匀投票率已超越64%。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa